Grundige kurser i salgstræning

Læs om de grundlæggende principper, der ligger bag Performanzes salgstræning, samt de folk, der driver salgstræningen hos Performanze på deres informative og samtidigt inspirerende hjemmeside: performanze.dk.

Salgstræning

En moderne og dynamisk virksomhed, der er afhængig af salg, er nødt til at gøre sig tanker om, hvordan man bedst uddanner salgsteamet. Dette team er på mange måder rygraden i mange salgsvirksomheder, hvorfor virksomhedens overordnede succes er afhængig af salgsteamets præstation. Skulle man være interesseret i muligheden for at videreuddanne sit salgsteam, så kan Performanze tilbyde grundig salgstræning på små kurser. Kurserne for salgstræning hos Performanze bygger på nogle meget grundlæggende principper inden for salg; der er altså ikke tale om en form for nymodens hokus pokus pakket ind i kringlede fremmedord, nej. Performanzes salgstræning er helt jordnær og pragmatisk, og den tilpasses den enkelte virksomheds vilkår, så salgsteamet for så meget ud af salgstræningen som over hovedet muligt. Det nytter ikke noget, at man som salgstræner snakker om generelle teorier, for de kan være svære for salgsteamet at skulle omsætte og anvende i praksis. Netop derfor går Performanze ind og tilpasse det enkelte kursus for salgstræning til den enkelte virksomhed, og også derfor foregår salgstræningen hos virksomheden selv. Det handler nemlig langt hen ad vejen om at skabe nogle rammer, som salgsteamet kan arbejde inden for både under og efter salgstræningen. Performanze kommer således ikke bragende og river alting op med rod; der bygges i høj grad videre på de kompetencer, som salgsteamet i forvejen besidder. Det handler om udvikling og et syn, der kigger aktivt fremad. Det er sådan, man opnår de store og mærkbare resultater inden for salgstræning såvel som salg i virkelighedens verden. Læs mere på deres hjemmeside

Kategorier