Ligeværdig fusion mellem Flemløse Sparekasse og Rise Sparekasse

Du kan læse meget om fusionen mellem de to sparekasser Rise Sparekasse og Flemløse Sparekasse hos www.sparekassen.dk. Navnet vil blive Rise Flemløse Sparekasse, og er en ligeværdig fusion.

Sparekassen

Fusion mellem Flemløse Sparekasse og Rise Sparekasse

Nu er Flemløse Sparekasse og Rise Sparekasse fusioneret, for at skabe en fremtidssikret og stærkere lokalsparekasse.

Du vil uden tvivl have spørgsmål, hvis du er kunde, og netop derfor kan du finde informationer hos både www.sparekassen.dk og www.risespar.dk.

Her forklarer de, at de er begyndt at flytte kunderne fra Flemløse Sparekasse, så de nu er en del af den nye Rise Flemløse Sparekasse. Repræsentantskaberne fra de to sparekasser vedtog fusionen den 30. marts 2017.

De to solide sparekasser fusionerer med Rise Sparekasse som den fortsættende sparekasse.
Da fusionen er en ligeværdig fusion, er bestyrelsesmedlemmerne fra begge sparekasser godt tilfredse. Garantbeviserne fra Fremløse, vil blive konverteret, så beviserne fra Flemløse vil gå til Rise Flemløse Sparekasse i forholdet 1 til 1.

Hensigten med fusionen, er at skabe et stærkere og fremtidssikret lokalsparekasse, hvilket vil være det naturlige alternativ til storbankerne. Rise Flemløse Sparekasse har intentioner om, at videreudvikle den lokale sparekasse, som vil stå solidt og stærk, hvilket vil være en fordel, for garanterne såvel som kunderne. Derudover vil sparekassen også medvirke vil udviklingen, og væksten være til fordel for lokalområderne.

Direktøren for den nye fusionerede Rise Flemløse Sparekasse vil blive Bjarne V. Nielsen, som glæder sig over den endelige vedtagelse af fusionen mellem sparekasserne. Fusionen vil medvirke, til at skabe en stærkere og fremtidssikret lokalsparekasse, der vil tilbyde et komplet service- og produktudbud til alle deres kunder. Nu her vil det praktiske arbejde klargøres, så fusionen mellem de to sparekasser vil foregå så smidigt som muligt. De vil gøre deres bedste, for at der vil være så få gener for kunderne, som overhovedet muligt.

Hos www.sparekassen.dk og www.risespar.dk, vil der løbende være informationer om fusionen mellem Rise Sparekasse og Flemløse Sparekasse. Det vil give dig mulighed, for at følge med i alle de vigtige udviklinger, med hensyn til Rise Flemløse Sparekasse.

Kategorier