Psykolog i Aarhus - Parsamtaler, familiesamtaler, individuelle samtaler

Hos Familiepsykologerne i Århus har vi specialiseret os i parterapi. Alle par støder på større eller mindre udfordringer i deres samliv. For nogen bliver disse udfordringer så store, at det begynder at gå ud over livskvaliteten for den enkelte og familien, hvis der også er børn.

Parterapi

Parterapi er en form for psykologhjælp der fokuserer på at styrke parrets forståelse af de mønstre og dynamikker der opstår og udvikler sig i parforholdet. En udvidet accept af disse mønstre, både i deres positive og negative form, kan bidrage positivt til udviklingen af gensidig forståelse, respekt og nærvær i et parforhold.

 

Individuel psykologhjælp

Omkring problemstillinger som depression, angst og stress vælger mange ofte et tilbud om individuel psykologhjælp. Her kan parterapi være et vigtigt alternativ eller supplement. Det er vores erfaring som psykologer, at depression, angst og stress i høj grad også påvirker partner og familie. Her kan parterapi være medvirkende til at parret og familien kommer bedst muligt igennem f.eks. depression og angst.

 

Familiepsykologer

Som familiepsykologer arbejder vi ud fra den grundholdning, at vi mennesker ikke kan forstås isoleret, men må ses i sammenhæng med vores familie. Det betyder at vi uanset om vi arbejder med den enkelte, parret eller familien, hele tiden medtænker den samlede familie.

Kategorier