Få et perfekt match til stillingen

Læs mere om de gode muligheder for at finde den rette nye medarbejder via Randstad Professionals online på deres hjemmeside: professionals.randstad.dk.

Rekruttering

Find den rette kandidat til en hvilken som helst stilling inden for IT og Engineering med hjælp fra Randstad Professionals. Randstad Professionals er et internationalt anerkendt rekrutteringsfirma, der har et stort udvalg af kandidater inden for området at trække på. Der er både kandidater fra ind- og udland, som kunne komme i betragtning til den stilling, man søger en kandidat til. Randstad Professionals rekrutterer kandidater ud fra et indgående kendskab til det moderne arbejdsmarked og især IT og Engineering. Ud fra denne ekspertise kan Randstad Professionals lynhurtigt analysere sig frem til, hvad det er for en kandidat, der vil passe bedst til en given stilling. Kvaliteter og kompetencer udpeges for en skræddersyet rekruttering, der trækker på et bredt udvalg af kandidater. Randstad Professionals kan med deres store netværk nemlig foruden at trække på arbejdssøgende kandidater også trække på kandidater, der ikke nødvendigvis er aktivt søgende. På den måde kan man rekruttere - eller "headhunte" - de perfekte kandidater til ens virksomhed.

 

360 graders match

Når Randstad Professionals konsulenter skal i gang med at finde en kandidat til en stilling i en given virksomhed, så starter de med at danne sig det, de kalder et 360 graders overblik over virksomheden. Det gør de, så de kan finde et 360 graders match til den stilling, der skal besættes. Kandidaten skal naturligvis opfylde de formelle faglige kvalifikationer, der måtte være brug for, men konsulenterne hos Randstad Professionals har også ekspertisen til at kigge ud over det rent faglige. I moderne dynamiske arbejdsmiljøer handler det nemlig også i høj grad om at besidde den rette kemi og personlighed, hvis et samarbejde skal fungere. Læs mere om Randstad Professionals på hjemmesiden.

Kategorier