Advokatfirmaet Rödstenen tilbyder råd og vejledning til ejendomshandel og ægtepagter

Advokatfirmaet Rödstenen I/S bistår gerne private personer i forbindelse med ejendomshandel, ægtepagter og andre af livets forhold og bedrifter.

 

Advokatfirmaet Rödstenen

Råd og vejledning indenfor ejendomshandel

Det er en stor beslutning at købe en bolig, og det er en rigtigt god og sikker løsning at få inddraget advokathjælp i processen. Advokaterne ved Advokatfirmaet Rödstenen I/S kan i forbindelse med ejendomshandel hjælpe med at gennemgå tilstandsrapporter og andet formalia såsom købsaftalen og desuden stå for den løbende kontakt med ejendomsmæglerne, så advokaten hele tiden er inde i sagen. Det er en målrettet behandling, som dette advokatfirma tilbyder deres kunder. Prisen for denne advokatbistand i forbindelse med ejendomssager og –handel oplyses på forhånd og er en fast pris.

Ægtepagter

Siden 1987 har Advokatfirmaet Rödstenen I/S været med til at få tidligere ægtefæller godt videre hver for sig i forbindelse med skilsmisser og separationer. Når man går hver til sit efter at have levet og boet sammen, er der nogle juridiske forhold i forbindelse med blandt andet bodeling, som en advokat gerne skal ind over, hvis begge parter skal godt videre. Ægtepagter er et andet forhold, som firmaet kan bistå. Her udfærdiger de korrekte dokumenter, så man som ægtepar eller ugifte samboende har færdige ægtepagter på plads.

Advokatfirma med høj grad af professionalisme

Advokatfirmaet Rödstenen I/S bygger på erfaring og faglige kompetencer, der spænder bredt. Deres kompetente advokatsekretærer, juridiske konsulenter, advokater og advokatfuldmægtige håndterer alle sager med en høj grad af professionalisme, der gør Advokatfirmaet Rödstenen I/S til et meget trygt sted at få juridisk bistand. Det gælder uanset, om man henvender sig som privat kunde eller kommer som erhvervsdrivende, der søger hjælp og vejledning. Alle advokatetiske regler og regler om fortrolighed følges naturligvis nøje hos denne kompetente advokatfirma.

Få flere informationer omkring ægtepagter, ejendomshandel og des lige ved Advokatfirmaet Rödstenen I/S på rodstenen.dk.

Kategorier